1. W celu rezerwacji wizyty wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 300 zł w dniu zapisania się na wizytę. Brak wpłaty oznacza anulowanie wizyty.
 2. Zadatek przepada lub jest wymieniony na kart podarunkową, jeśli klient odwoła wizytę lub przełoży na inny dzień mniej niż 2 dni przed terminem wizyty (bez względu na przyczynę – zdrowotną czy
  losową).
 3. Zadatek nie przepada, jeśli klient przełoży wizytę na inną godzinę tego samego dnia (jeśli jest taka możliwość) bądź 2 dni przed terminem wizyty.
 4. Spóźnienie na zabieg to maksymalnie 15 minut. Po tym czasie zabieg nie odbędzie się, a zadatek przepadnie.
 5. Jeśli klient nie stawi się na zabieg nie informując o tym wcześniej, nie zostanie ponownie zapisany.
 6. Proszę nie przychodzić z osobami towarzyszącymi ze względu na wymogi sanitarne.
 7. Jeśli klient ma tendencję do opryszczki, powinien brać Heviran minimum 7 dni przed zabiegiem. W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia i nagłego rozwinięcia się wirusa przed zabiegiem, zadatek przepada.
 8. W dzień poprzedzający zabieg zawsze wysyłane jest przypomnienie o wizycie. Należy wówczas potwierdzić przybycie SMSem bądź telefonicznie na wskazany numer telefonu. W przypadku niepotwierdzenia wizyty, anulujemy wizytę, a zadatek przepadnie.
 9. W przypadku sytuacji losowej niezależnej od osoby wykonującej zabieg, zastrzegam sobie prawo do zmiany terminu po uprzednim poinformowaniu klienta. Wówczas wyznaczamy nowy termin. Jeśli termin nie będzie odpowiadał klientowi, zadatek zostanie zwrócony.
 10. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu rezerwacji terminu wizyty w Babeczki Studio Urody, bez konieczności jego podpisania.
 11. Pacjent ma możliwość tylko jeden raz przenieść wizytę na inny termin minimum 10 dni przed wyznaczonym terminem.
 12. Klienci Studio Urody Babeczki są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem rezerwacji wizyt oraz świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.